Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie19.03.2024

Z przyjemnością informujemy, iż mamy na koncie kolejny sukces naszego Klienta!

Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w dniu 19 września 2022 r., w połączonej sprawie o sygn. XXIII Zs 11/24 i XXIII Zs 15/24, stanowi niezwykle ważne, jednoznaczne rozstrzygnięcie, z którego w sposób niezbity wynika, że:

  • formuła „projektuj i buduj” ani też wynagrodzenie ryczałtowe nie zwalniają wykonawców (podmioty profesjonalne) z obowiązku należytego wykazania, że cena ich oferty nie jest rażąco niska – cytując Sąd: „sam fakt ryczałtu i formuły „zaprojektuj-wybuduj” w żaden sposób nie uzasadnia wysokiego stopnia ogólności tych wyjaśnień”,
  • Oferta musi odnosić się do szczegółowych elementów określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, żeby zamawiający miał możliwość z jednej strony zbadania jej konkurencyjności, a z drugiej strony zbadania realności ceny tej oferty,
  • błędne jest przekonanie, że ogólne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny zwalnia wykonawców z obowiązku przedstawienia rzetelnych, wyczerpujących, popartych dowodami wyjaśnień ceny ich oferty,

Podsumowując, omawiany wyrok stanowi korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta, w które włożyliśmy dużo serca i zaangażowania – co w połączeniu z dobrą współpracą z Klientem doprowadziło nas do celu.  Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi z tego sukcesu.

 

Dziękujemy, że jesteś z nami 

Aby otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, zapisz się do naszego Newslettera.

  Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na  Linkedin