Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym 17.01.202418.01.2024

Mecenas Dariusz Ziembiński podczas posiedzenia Parlamentarny Zespół ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, komentując „Białą Księgę” przygotowaną przez NEWAG S.A., zwrócił uwagę, iż podmiot ten mógł świadomie i kierunkowo dążyć do monopolizacji rynku naprawy pojazdów tej firmy.

Nie ulega wątpliwości, iż NEWAG S.A. był oferentem w przetargach tak na dostawę taboru szynowego, jak i w przetargach na serwis pogwarancyjny jego pojazdów. Nie zgłaszał zamawiającemu, że aby ten mógł w przyszłości zlecać serwis taboru NEWAG S.A. podmiotom trzecim, niezbędne jest osobne pozyskanie jeszcze dodatkowej licencji na oprogramowanie dające dostęp do systemu sterowania pojazdami Impuls i z ewentualnym prawem do sublicencji podmiotowi trzeciemu w celach utrzymaniowych, czy na konieczność pozyskania jeszcze innej odpowiedniej dokumentacji technicznej i kodów oprogramowania.

NEWAG S.A. mógł więc kierunkowo i świadomie nie kwestionować wyboru wykonawców usług utrzymania poprzez wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, najpewniej licząc na to, że przedsiębiorcy ci nie poradzą sobie z serwisem i będą na nich nałożone wysokie kary, które są standardem w krajowych zamówieniach publicznych. Wysokość takich kar może spowodować upadłość firm konkurencyjnych dla NEWAG S.A. na rynku serwisu pogwarancyjnego pojazdów IMPULS.

Wreszcie bierność NEWAG S.A. w postępowaniu przetargowym, mogła być motywowane tym, że jeśli podmioty zewnętrzne nie poradzą sobie z serwisem pojazdów IMPULS, to mogą być wykluczani z kolejnych przetargów i w ten sposób NEWAG S.A.  pozbędzie się konkurencji. Takie logiczne wnioski nasuwają się same, biorąc pod uwagę całokształt aktualnej sytuacji w użytkowaniu pojazdów IMPULS. To też oznacza, że za zaistniałą sytuację na rynku utrzymania taboru kolejowego odpowiada nie kto inny, jak sam NEWAG S.A.

Mec Dariusz Ziembiński stanowczo sprzeciwił się publicznemu szkalowaniu przez NEWAG S.A., firmy Serwis Pojazdów Szynowych sp. z o.o. sp. k. i podważaniu kompetencji podmiotów, do których zleca się usługi utrzymania w obszarze taboru kolejowego oraz umniejszanie ich infrastrukturze.  Zadał przedstawicielom NEWAG S.A. szereg pytań dotyczących okoliczności, w jakich funkcja blokady pojazdów znalazła się w taborze NEWAG S.A. Na żadne z nich nie otrzymał odpowiedzi.

 

        Kancelaria Ziembiński i Partnerzy | KZP

Zapraszamy również do obserwowania strony Kancelarii na Linkedin