Utajnionych dokumentów się nie sprawdzi


Gazeta Prawna 26.08.2016

26.08.2016

Radca Prawny Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy: Zamawiający powinni z pełną rozwagą i profesjonalizmem badać wszystkie przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Muszą weryfikować nie tylko dowody na potwierdzenie, że podjęto w stosunku do danej informacji niezbędne szczególne działania w celu zachowania jej poufności, ale też czy posiada ona wartość gospodarczą, ma obiektywnie specjalistyczny charakter i rzeczywiście nie została ujawniona do wiadomości publicznej. KIO w wyroku położyła silny nacisk na weryfikację uzasadnienia i drobiazgowo zbadała treść wyjaśnień i dowodów. W konkluzji negatywnie oceniła działania zamawiającego, który zamiast stać na straży zasad jawności, niedyskryminacji wykonawców i uczciwej konkurencji, stał się adwokatem wykonawcy nadużywającego swoich praw.

Bezprawne zastrzeżenie poufności informacji może wpływać na wynik przetargu. Bez dostępu do nich konkurenci nie mają szans na zweryfikowanie, czy firma spełnia warunki.

wiecej pod linkiem: http://www.prawnik.pl/prawo/orzeczenia/artykuly/970568,utajnionych-dokumentow-sie-nie-sprawdzi.html