Coraz trudniej zaniżyć cenę w przetargu


Gazeta Prawna 16.06.2016

19.06.2016

Zgodnie z ówczesną praktyką ciężar udowodnienia faktu spoczywał na osobie, która wywodziła z niego skutki prawne. Mówiąc wprost, odwołująca się firma musiała dowieść, że konkurent zaniżył cenę, a to zazwyczaj jest niewykonalne ? zauważa Dariusz Ziembiński, ekspert Grupy Doradczej KZP.

Nie wiem, dlaczego cena niższa o 29 proc. od wartości zamówienia nie ma już budzić podejrzeń. A najczęściej wyjaśnienia nie są wówczas już wymagane – podkreśla Dariusz Ziembiński.

więcej pod linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/952335,zamowienia-publiczne-coraz-trudniej-zanizyc-cene-w-przetargu.html