Wykonawcy muszą wiedzieć, jak ich oceniano


Gazeta Prawna 16.09.2016

16.09.2016

To niezmiernie ważny wyrok w nowym stanie prawnym, w którym dużą wagę przykłada się do pozacenowych kryteriów. KIO słusznie podkreśliła, że zamawiający ma obowiązek wyłuszczenia wszystkich powodów, jakie legły u podstaw przyznania punktów przez każdego z członków komisji przetargowej, a następnie ich uzasadnienia. Słusznie też podniosła, że do każdej informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa należy podejść indywidualnie. Uzasadniając przyznaną punktację, można pewną argumentację opisać ogólnie bądź też odwołując się do akapitów z danego dokumentu. Można też pewne informacje poddać anonimizacji. Rozpisywanie szczegółowej argumentacji pozwoli także samemu zamawiającemu na weryfikację, czy dana informacja rzeczywiście stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa – Dariusz Ziembiński, radca prawny w kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy

więcej pod linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/976453,przetargi-wykonawcy-powinni-wiedziec-jakie-byly-oceny.html?sms=3&c=745a32e7d46f3d53a3e247c6f116ec1c