Kłamstwo wciąż dyskwalifikuje, ale musi być rzeczywiście kłamstwem


Gazeta Prawna 10.01.2017

10.01.2017

– Przy zamówieniach powyżej progów unijnych zamawiający zawsze powinien liczyć się z możliwością składania odwołań. Na samo ich rozpoznanie musi przewidywać minimum osiem tygodni. Tymczasem na cały przetarg, od momentu jego ogłoszenia do przewidywanego terminu rozpoczęcia umowy, zamawiający przeznaczył niewiele więcej czasu (co najmniej odwołanie na opis przedmiotu zamówienia i wybór oferty najkorzystniejszej) – zauważa Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

więcej pod linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1008984,przetargi-zamowienia-publiczne-dyskwalifikacje.html