Zamówienia: Będzie więcej odwołań w przetargach publicznych


Gazeta Prawna 27.12.2016

27.12.2016

Jeszcze na etapie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji szacowano, że rozszerzenie zakresu odwołań może oznaczać, że ich liczba wzrośnie nawet o tysiąc rocznie. Nie ma najmniejszych szans, by z takim natłokiem KIO uporała się w obecnym składzie osobowym. Potrzebne będą zresztą nie tylko dodatkowe etaty, lecz także sale rozpraw – zauważa Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Przed świętami zapadły dwa pierwsze wyroki. W obydwu sądy uwzględniły skargi UZP. Ich zdaniem przepisy dopuszczają możliwość składania odwołań podważających poprawność najkorzystniejszych ofert przy zamówieniach poniżej progów unijnych. Pierwsze z tych orzeczeń wydał 21 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Lublinie (sygn. akt IX Ga 502/16), drugie, dzień później, Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt II Ca 1461/16).
To olbrzymie kwoty, które dotychczas praktycznie pozostawały poza kontrolą. Zamawiający mógł bezprawnie wybrać firmę, która powinna odpaść z przetargu, a konkurencja nie miała możliwości wykazania tego przez KIO. Mam nadzieję, że orzecznictwo sądów okręgowych to zmieni – podsumowuje Dariusz Ziembiński.

więcej: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1005484,zamowienia-publiczne-przetargi.html