KZP

Kancelaria Ziembiński & Partnerzy

Usługi

KZP świadczy usług zarówno dla osób fizycznych - klientów indywidualnych, jak i osób prawnych - spółek prawa handlowego, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, jednostek administracji i innych. Specjalizujemy się w wielu dziedzinach, z których zamówienia publiczne stanowią trzon naszej profesji.

Partnerzy

Zespół Kancelarii składa się z osób posiadających profesjonalną wiedzę merytoryczną w obszarze prawa, ale także biznesu i aktualnych technologii oferowanych w zamówieniach publicznych. Cechą wyróżniającą nasz Zespół, jest wysokie zaangażowanie w powierzone zadania i nietuzinkowy poziom obsługi.

KZP w mediach

KZP, jako wiodąca kancelaria w dziedzinie zamówień publicznych, aktywnie angażująca się w procesy legislacyjne, często jest proszona przez media o komentarze do bieżących problemów wynikających ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, sporów powstałych na etapie realizacji umów, czy wynikających z działań kontrolnych. Ponadto, nasze artykuły ukazują się czasopismach prawniczych i branżowych.