Niekorzystna tendencja w KIO, zatrzymana

29.01.2017