Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny do czasu przekonania zamawiającego10.07.2018

Zwłaszcza po aukcji elektronicznej mogą pojawić się wątpliwości co do rzetelności cen jednostkowych, czy ujęcia wszystkich kosztów wynikających z opisu przedmiotu zamówienia i sposobu obliczenia ceny oferty.

Oczywiście i w takiej sytuacji nie ma przeszkód, by zamawiający prowadził wyjaśnienia, także wieloetapowo, aż do uzyskania odpowiedzi na wszystkie pytania i wątpliwości. Także i tutaj każdy wykonawca ma obowiązek profesjonalnie współpracować z zamawiającym w celu przekonania go, że cena jest realna.

 

Niezależnie więc od etapu postępowania, czy od wybranego trybu, wykonawca musi złożyć rzetelne i wyczerpująco złożyć wyjaśnienia odpowiadające wystosowanemu wezwaniu. Zatem to szczegółowość zapytania determinuje obszerność odpowiedzi. Jednak zawsze gdy pojawią się dalsze wątpliwości i powstanie konieczność do wyjaśnienia nowych kwestii, o które zamawiający dotąd nie zapytał, to wykonawca musi wciąż lojalnie współpracować.

I należy dodać, że nie ma tu znaczenia charakter wynagrodzenia – ryczałtowy, czy kosztorysowy. Chociaż w tym ostatnim przypadku, z uwagi na skalę każda cena jednostkowa może być jednocześnie istotną częścią składową ceny oferty.