Tarcza 3.0 odmrozi sądy20.04.2020

Co do zasady „Tarcza 3.0” skupia się co oczywiste na procedurach karnych. Jednak rozwiązania techniczne, które przewidziano w tej ustawie dotyczą wszystkich spraw cywilnych, gospodarczych, czy administracyjnych.

Projekt kolejnej „Tarczy” przewiduje jako zasadę, że :

  • rozprawę przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym, że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu – chyba że przeprowadzenie rozprawy w zwykły sposób nie wywoła nadmiernego zagrożenia zdrowia osób w nim uczestniczących
  • Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego w każdym przypadku, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić przy użyciu urządzeń technicznych,
  • apelacje mogą być rozpoznawane jednoosobowo i na posiedzeniu niejawny.

 

Pytanie tylko jak miałby to zadziałać, skoro od lat bardzo opornie wdrażane jest nagrywanie rozpraw nawet tylko audio, nie wspominając o wideo, czy o możliwości skorzystania w szczególności w ramach pomocy prawnej z użycia urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rozwiązania przewidziane w „Tarczy 3.0”, mają co do zasady obowiązywać w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

 

Tak istotne dla obywateli i przedsiębiorców zmiany wymagają od nich większej czujności przy odbieraniu jakiejkolwiek korespondencji z sądu, i bardzo skrupulatnego przeczytania pouczeń znajdujących się na końcu pisma.