Tajemnica przedsiębiorstwa w TSUE jako element legalności przetargu20.03.2022

Bowiem omawiając ten problem nie można nie dostrzegać dolegliwości jaką może wywołać stwierdzony w Polsce brak praworządności, który może mieć przecież także przełożenie na system zamówień. Przecieżtak, jak w innych krajach UE, tak i w Polsce system środków ochrony prawnej jest ściśle związany z problemem przestrzegania standardów niezależności sądownictwa. A jak powszechnie wiadomo w Polsce występują istotne wątpliwości co do niepodatności sędziów na czynniki, naciski polityczne. I co trzeba bardzo stanowczo podkreślić nie chodzi w tym miejscu o kwalifikacje każdego pojedynczego sędziego.

 

Należy więc z całą mocą podkreślić, że problem ten dotyczy płaszczyzny obywatel, przedsiębiorca – a instytucja zobowiązana do stosowania ustawy Pzp, zwłaszcza o silną procesowo pozycję Skarbu Państwa.

Tymczasem mimo upływu tak wielu już lat, nadal brak jest oznak dla poprawienia komfortu obywatela, czy też przedsiębiorcy w zakresie pełnych i obiektywnie sprawdzalnych gwarancji niezawisłości lub bezstronności sędziów, i prawidłowego obsadzenia sądu.

Wreszcie przy tak znaczącej dla życia gospodarczego ustawie, jaką niewątpliwie jest ustawa Pzp, nie można nie wspomnieć, że Polsce że od lat nie mamy także legalnie obsadzonego sądu konstytucyjnego. A to pokazuje, że cały system począwszy od tworzenia prawa do jego egzekwowania może być podważony w obszarze niezależności i bezstronności,

 

Tak więc praworządność to nie wojna polityczna ale na co dzień dotyka ona obywatela czy przedsiębiorcę, i czas najwyższy system ten poprawnie naprawić.