Prezes UZP dąży do otwarcia bezpiecznej ścieżki dla odwołań podprogowych na „wybór najkorzystniejszej oferty”24.04.2017

Prezes UZP kieruje się systemową wagą problemu prawnego zaistniałego na tle dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach poniżej progów unijnych oraz mając na celu zagwarantowanie efektywności systemu środków ochrony prawnych na gruncie ustawy Pzp, Prezes UZP wniósł 39 skarg na postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołań. Dotychczas sądy rozpoznały 18 spraw w ww. przedmiocie, wydając 14 orzeczeń uwzględniających skargi Prezesa Urzędu, zaś 2 wyroki oddalające skargi Prezesa Urzędu oraz 2 postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego.
Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.

Na wyżej wymieniony temat r.pr. Dariusz Ziembiński wypowiadał się dla Gazety Prawnej w artykule „Będzie więcej odwołań w przetargach publicznych” z dnia 27 grudnia 2016r.: Jeszcze na etapie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji szacowano, że rozszerzenie zakresu odwołań może oznaczać, że ich liczba wzrośnie nawet o tysiąc rocznie. Nie ma najmniejszych szans, by z takim natłokiem KIO uporała się w obecnym składzie osobowym. Potrzebne będą zresztą nie tylko dodatkowe etaty, lecz także sale rozpraw.