Opinia OBSIL w sprawie nowelizacji kodeksu postępowaniu cywilnego26.12.2017

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP na temat nowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD309).

 

Plik PDF do pobrania:
Opinia z 18.12.2017 r. do projektu zmian KPC