Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych11.12.2019

 

Link do tekstu ustawy http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000403/U/D20130403Lj.pdf