Konferencja „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”22.12.2016

Konferencja była okazją do przedstawienia nowych perspektyw i właściwych kierunków zmian w systemie zamówień publicznych, w szczególności z uwzględnieniem ekonomicznego spojrzenia na procedury przetargowe oraz znaczącego wpływu kompetencji pracowników Zamawiającego na działanie całego systemu.
W zorganizowanej konferencji uczestniczyli znakomici przedstawiciele świata nauki, wybitni eksperci, praktycy, a także grono przedstawicieli wiodących instytucji w systemie zamówień publicznych, którzy mieli okazję do wymiany poglądów i perspektyw, w kierunku których winny zmierzać prace nad uchwaleniem nowej ustawy o zamówieniach publicznych.