ALARM, ALARM, ALARM: 19 maja 2018 r. upływa termin na uzupełnienie CEIDG o numer PESEL, pod rygorem wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji z urzędu15.05.2018