Trzeba udowodnić wzrost kosztów


Gazeta Prawna 11.12.2015

14.12.2015

Dariusz Ziembiński ekspert Grupy Doradczej KZP: Uregulowanie zasad waloryzacji nie może być podstawą do budowania narzędzia nacisku na wykonawcę, np. zmuszania go do przyjęcia w przyszłości choćby części ryzyka wzrostu wymienionych w przepisie trzech składników cenotwórczych. Oznacza to, że nic nie może zostać pozostawione swobodnemu uznaniu zamawiającego, w szczególności sama możliwość dokonania waloryzacji. Jeśli zamawiający nie zgadza się z wyliczeniami przedstawianymi przez wykonawcę, to po prostu nie podpisuje z nim aneksu do umowy, narażając się na to, że wykonawca wypowie umowę albo po prostu przestanie ją wykonywać. W rezultacie zamawiający może być zmuszony przeprowadzić nowe postępowanie, tyle że ceny w nim zaoferowane mogą się okazać wyższe, co może być postrzegane jako działanie na szkodę budżetu jednostki. Zamawiający nie może tutaj działać z pozycji silniejszego. Ma oczywiście prawo sprawdzić propozycję wykonawcy co do wzrostu ceny, ale nie może przerzucać na wykonawcę nawet promila ryzyka wzrostu czynników cenotwórczych, na które ten ostatni nie ma przecież żadnego wpływu.

więcej w Gazecie Prawnej