Techniczny kłopot na drodze jawności


Dziennik Gazeta Prawna 18.11.2020

20.11.2020

– Zupełnie nie rozumiem, dlaczego z nowej ustawy usunięto przepis, który jednoznacznie przesądzał, że umowy o zamówienia publiczne są jawne, co gwarantowało rzeczywisty dostęp do pełnej treści umowy i aneksów. Teraz zamawiający będą mieli pretekst, aby nie udostępniać treści umowy w trybie dostępu do informacji publicznej, co będzie wymuszać zbędne zaangażowanie sądów. Owszem, jeśli ktoś pójdzie do sądu, to prawdopodobnie wygra sprawę, ale to dodatkowe utrudnienie i koszty dla obywatela, co kłóci się z deklarowanym zwiększaniem transparentności działania państwa i z chęcią budowania nowoczesnego, świadomego i obywatelskiego społeczeństwa – ubolewa Dariusz Ziembiński, radca prawny z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Tymczasem do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, której celem ma być również zwiększenie transparentności zamówień publicznych. Zakłada on obowiązek publikowania przez jednostki sektora finansów publicznych informacji o wszystkich udzielonych zamówieniach, których wartość przekroczy 10 tys. zł. Będą one zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej. Brak tych informacji będzie stanowił naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jak można przeczytać w uzasadnieniu, wprowadzenie tych przepisów jest konsekwencją Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020.

Jednocześnie jednak z nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która ma zacząć obowiązywać z początkiem 2021 r., zniknął przepis przesądzający, że umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu. Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” poprosił niedawno o opinię w tej sprawie prezesa UZP. Ten odpowiedział, że zgodnie z art. 73 ust. 1 nowej ustawy p.z.p. umowa w sprawie zamówienia stanowi załącznik do protokołu, a ten jest jawny i udostępniany na wniosek. W konsekwencji sama umowa również pozostanie jawna. Argumentacja ta nie wszystkich jednak przekonuje.

 

więcej pod linkiem:

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1496465,techniczny-klopot-na-drodze-jawnosci-przetargow.html