Rozprawa na Mount Everest Zamówień Publicznych


TSUE Luksemburg 16.03.2022

15.04.2022

Mecenas Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy (KZP) reprezentujący przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, konsorcjum ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, podkreślił wagę sprawy prejudycjalnej C-54/21, dla legalności decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej w kontekście prawidłowego zastosowania przez oferenta instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa ale też jej zbadania przez zamawiającego.

W dniu 16.03.2022 r.prDariusz Ziembiński reprezentował klienta przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dotyczyła ona tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i braku respektowania szerokiego dostępu do informacji publicznej.
KZP stoi na stanowisku, iż w okolicznościach, gdy realnie występują lub mogą występować w Polsce pośrednie wpływy władzy ustawodawczej i wykonawczej na neutralność sędziów, zauważalna jest coraz większa odpowiedzialność za wynik postępowania nałożona na wykonawcę, z którymi należy się odpowiednio mierzyć.

Było to niezapomniane doświadczenie, które z pewnością da wyraz kolejnym rozstrzygnięciom proponowanym przez polskie sądownictwo.