Przetargi: Informacja o udziale podwykonawców wiążąca dla organizatora


Gazeta Prawna 08.04.2016

08.04.2016

KOMENTARZ EKSPERTA Dariusz Ziembiński, ekspert Grupy Doradczej KZP: W świetle obowiązującego prawa wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oceniać należy jako słuszny. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy ? Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Ustawową zasadą jest zatem niezmienność oferty po upływie terminu składania ofert. Zasady tej nie narusza prawo zamawiającego do zwrócenia się do wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert. Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia, czegokolwiek by dotyczyły, nie mogą jednak modyfikować jego oferty. Ujmując rzecz na przykładzie, zamawiający może się zwrócić do wykonawcy o wyjaśnienie, gdzie w ofercie wskazano zakres zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom, ale już nie o wyjaśnienie, czy aby na pewno wykonawca chce powierzyć podwykonawcy wskazany w ofercie zakres zamówienia. Niestety, powyższy pogląd nie jest przyjmowany jednolicie w orzecznictwie KIO i niektóre składy orzekające stoją na stanowisku, iż oświadczenie o podwykonawstwie składane w ofercie ma wyłącznie charakter informacyjny i tym samym niewiążący.

więcej pod linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/934552,przetargi-informacja-o-udziale-podwykonawcow.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter