Najniższa cena już nie wystarczy


Gazeta Prawna 13.01.2016

14.01.2016

Bez wątpienia poprawiłoby to czystość gry i miało pozytywny efekt społeczny. Wykonawcy wiedzieliby, że muszą kalkulować rzeczywiste koszty pracy, a pracownicy mieliby większe szanse na zatrudnienie na etat ? ocenia Dariusz Ziembiński, ekspert Grupy Doradczej KZP.

Jeśli nowe regulacje wejdą w życie, zamawiający musiałby wpisywać do specyfikacji wymóg zatrudnienia na etat przy usługach i robotach budowlanych obejmujących „wykonywanie pracy określonej w art. 22 par. 1 ustawy – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1502 ze zm.)”. Chodzi więc o prace świadczone na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem i w wyznaczonym przez niego miejscu i czasie.

więcej: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/917606,przetargi-najnizsza-cena-juz-nie-wystarczy.html