Konferencja Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska


Sejm RP 12.04.2022

15.04.2022

W dniu 12.04.2022r. na Konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska- Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni w zastępstwie mecenasa Dariusza Ziembińskiego wykład poprowadził r.pr. Paweł Kierończyk, partner KZP.

Wystąpienie dotyczyło potrzebnych zmian w prawie, które z jednej strony zagwarantują wykonawcy osiągnięcie zysku z realizacji zamówienia, a z drugiej strony stworzą zamawiającym jasno określone warunki zawarcia aneksu do umowy.