Jednak nie tak łatwo unieważnić przetarg


Gazeta Prawna 08.11.2017

08.11.2017

Środki ochrony prawnej mają służyć przede wszystkim kontroli prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i weryfikacji, czy zamówienie zostanie udzielone wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. To przede wszystkim przez pryzmat tej zasady powinien być oceniany interes wykonawcy. Trudno mi pogodzić się z sytuacją, w której nie bada się poprawności zwycięskiej oferty tylko z powodu zawężającej interpretacji, która zamyka drogę do sądu – argumentuje Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński & Partnerzy

Orzecznictwo TSUE m.in. w sprawach C-689/13 i C-131/16 wyjaśniło niektóre wątpliwości dotyczące rozumienia przesłanek dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy p.z.p., nie otworzyło jednak możliwości wnoszenia środków ochrony prawnej dla wykonawców, którzy w żadnej mierze nie są już zainteresowani uzyskaniem zamówienia w badanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – wyjaśnia Magdalena Grabarczyk, wiceprezes i rzecznik prasowy KIO.

więcej: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1083381,uniewaznienie-przetargu-nie-jest-latwe.html