Interes wykonawcy rozumiany zbyt wąsko


Dziennik Gazeta Prawna 25.09.2018

25.09.2018

W swym orzecznictwie KIO podkreśla, że środki ochrony prawnej nie służą kontroli zamówień publicznych, tylko mają na celu ochronę konkretnego wykonawcy.

Czy firma, która nie ma szans na wygranie przetargu, może w odwołaniu podnosić, że został on ustawiony? Część prawników uważa, że tak. KIO odmawia rozpoznawania takich spraw.

KIO sprawuje kontrolę, czy postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami oraz czy zamówienie jest udzielane wykonawcy wybranemu zgodnie z prawem. Dlatego też nie powinna zawężać sposobu rozumienia interesu do wniesienia odwołania, pomijając swoją rolę jako kluczowego strażnika legalności wydatkowania środków publicznych w systemie zamówień publicznych – zauważa Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy.

Można też wesprzeć się samą definicją wykonawcy. Przepisy gwarantują oferentowi ten status aż do momentu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Innymi słowy oferent nie traci automatycznie statusu wykonawcy, gdy został wykluczony z udziału w postępowaniu lub gdy jego oferta została odrzucona. To przecież dopiero moment podpisania umowy zamyka wszelkie możliwości zmiany wyniku postępowania – dodaje Dariusz Ziembiński.

 

więcej pod linkiem: http://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1273426,czy-firma-moze-podnosic-ze-przetarg-zostal-on-ustawiony.html