Dziennik Gazeta Prawna, 18 sierpnia 2022 nr 159 18.08.2022

19.08.2022

W mojej ocenie problem jest na tyle poważny, że wymaga interwencji prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Nie wiem, czy wydania opinii prawnej, zaskarżania wyroków KIO, które uzna za niewłaściwe, czy wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego lub przygotowania pilnej nowelizacji przepisów, która raz na zawsze rozwiałaby wątpliwości, ale coś bez wątpienia należy zrobić – komentuje Da riusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński & Partnerzy. Sam stoi na stanowisku, że możliwość żądania zapłaty jedynie w terminie ważności wadium nie zabezpiecza wystarczająco interesu zamawiającego.

UZP potwierdza, że problem rozbieżnego orzecznictwa w opisywanym zakresie jest mu znany.- Prezes UZP, po zapoznaniu się z pisemnymi motywami ostatnio wydanego orzeczenia Sądu Zamówień Publicznych w tym przedmiocie, oceni zasadność podjęcia stosownych działań w ramach posiadanych kompetencji. Jednocześnie po dokonaniu analizy uzasadnienia przygotuje stanowisko merytoryczne, które zostanie upublicznione na stronie internetowej UZP – zapowiada Michał Trybusz, rzecznik prasowy UZP.

Więcej w Dzienniku Gazeta Prawna, 18 sierpnia 2022 nr 159