Chcesz zdobyć zamówienie? Zapłać podatek


Gazeta Prawna 10.05.2018

10.05.2018

Izba słusznie zauważyła, że gdyby przyjąć stanowisko odwołującego, że podstawą do wykluczenia może być jedynie ostateczna decyzja czy wyrok sądowy, to fakultatywna przesłanka wykluczenia nigdy nie miałaby zastosowania. Zawsze należałoby bowiem stosować przesłankę obligatoryjną – zwraca uwagę Dariusz Ziembiński, radca prawny z Kancelarii Ziembiński i Partnerzy.

– Z kolei w celu przynajmniej ograniczenia ryzyka wykluczenia konieczne jest skorzystanie przez wykonawcę z przewidzianej przepisami procedury self-cleaning („samooczyszczenia”), a tym samym wyjaśnienia okoliczności związanych z ujawnieniem zaległości, w tym w szczególności tych dotyczących kwestionowania przez wykonawcę wysokości zobowiązań podatkowych lub naliczonych odsetek i prowadzonego z fiskusem sporu podatkowego – dodaje ekspert.

 

Wyrok w praktyce oznacza, że firmy startujące w przetargu powinny opłacić podatek, nawet jeśli jeszcze nie wyczerpały ścieżki odwoławczej i wciąż są w sporze z fiskusem. Oczywiście dotyczy to jedynie tych postępowań, w których przewidziano fakultatywną przesłankę wykluczenia.

 

więcej pod linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1122554,zamowienia-plubliczne-a-podatek.html