Zamawiający zwróci się o kontrolę do inspektora pracy


Gazeta Prawna 16.11.2016

16.11.2016

r.pr. Dariusz Ziembiński:
Ciężar rozwiązania tego problemu muszą wspólnie udźwignąć zamawiający, związki zawodowe oraz rząd, poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych czy kampanii medialnych informujących, że obecnie przy wykonywaniu czynności dotyczących usług i robót budowlanych w zamówieniach publicznych zasadą jest wymaganie umów o pracę.

r. pr. Dariusz Ziembiński dodaje:
Zamawiający powinien sobie zastrzec możliwość osobistej weryfikacji faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę u pracowników wykonawcy. Takim sposobem może być możliwość (ale nie obowiązek) wypełnienia przez pracownika prostej i łatwo dostępnej ankiety co do podstawy zatrudnienia, w której od razu wyrażałby zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Innym sposobem jest uzyskiwanie samodzielne przez zamawiającego takich zgód od osób wykonujących czynności zastrzeżone dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wreszcie zamawiający mógłby zobowiązać wykonawcę, aby w ustalonych przedziałach czasu składał oświadczenia o tym, że czynności zastrzeżone do wykonania przez osoby zatrudnione na umowie o pracę przez takie właśnie osoby są wykonywane.

Jeżeli zamawiający zdobyłby dowód pochodzący od pracownika, że nie jest on zatrudniony na umowę o pracę, to Państwowa Inspekcja Pracy nie powinna zlekceważyć tak uzasadnionego wniosku zamawiającego o kontrolę u danego wykonawcy czy podwykonawcy.
Cały artykuł „Zamawiający zwróci się o kontrolę do inspektora pracy” pod linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/993335,przetargi-zamowienia-publiczne-inspektor-pracy.html?ref=purchaseCompleted