Zapewnienia zamawiającego o sprawnym przeprowadzeniu postępowania, a termin jego wykonania

09.04.2019