Wykonawca wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania

29.11.2016