Wycena ryzyk może nie być możliwa ze względu na niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia

07.02.2017