W nowym Pzp pozostawiono przedsiębiorców z kosztami – Nihil novi w Pzp

12.09.2019