Uprawnienia wykonawcy w zakresie procedury self-cleaningu, a subiektywne przekonanie zamawiającego o samooczyszczeniu

24.11.2016