Stosunkowe rozdzielenie kosztów postępowania odwoławczego krzywdzi wykonawców chcących doprowadzić postępowanie do zgodności z prawem

10.07.2017