Specjalna wersja urządzeń może powodować wykluczenie z przetargu

19.11.2016