Przerzucenie ryzyka na wykonawcę i wygórowane kary umowne, sposób na ucieczkę od odpowiedzialności za niewyczerpujący opis przedmiotu zamówienia

02.03.2018