Przedwczesne zarzuty dotyczące nieprawdziwych informacji

06.05.2019