Poziom kar umownych, rodzajem represji względem wykonawcy

28.10.2018