Nie ma stabilizacji w KIO, co do możliwości podważenia wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu poniżej progów

29.08.2017