Limity eliminują małe i średnie przedsiębiorstwa z ubiegania się o zamówienia publiczne

19.03.2019