Czy wykonawca powinien się samooczyszczać, jak nie czuje się winnym?

10.05.2019