Brak wiedzy wykonawcy o błędzie a procedura samooczyszczenia

17.10.2018