Brak egzekwowania wymogów z kryteriów oceny ofert na etapie realizacji umowy

18.02.2018