Uzupełnienie pełnomocnictwa a oferta nieważna

09.12.2019